Ekolojik Yaşam Derneği
EKODER
  Demirsubaşı Mah. Gazino Sok. No:22/2  Gemlik - BURSA 
  Tel: (0532) 427 01 28
EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ
Gördüğünüz alan , yerel çeşitlerimizin denendiği, iklim ve coğrafyaya uyum
sağlamış, verim, tat ve aroma açısından uygun olan çeşitlerin tohumlarının
üretildiği küçük bir deneme ve üretim mekanıdır.Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan
Grubu ve Ekoder'in ortak çalışmalar yaptığı  "Çeşit Denemeleri ve Tohum
Üretim İstasyonu" yada kısaca "Ekobahçe" olarak tanımladığımız bir yer.
Gerek burada ürettiğimiz tohumlar gerekse uzun yıllardır çiftçimizin kullandığı
kırsalımızdaki yerel tohumlar, "Yerel Tohum Kütüphane"sinde saklanacak ve
sergilenecektir.
Bu mekanın başka bir önemi de , 2015 Nisan ayında ilkini gerçekleştirdiğmiz
1.Nilüfer Yerel Tohum Takas Etkinliğinin ve bundan sonra da her nisan ayında
yapacağımız yerel tohum takas etkinliklerinin de nuvesini ve merkezini
oluşturması.Çünkü sonuçta takasa sunduğumuz tohumların bir kısmı burada
üretilen standart çeşitler.
Yüzyıllardır Anadoluda insanlar kendi tohumlarını üretip bir kısmını bir yıl sonra
ekmek için saklarlardı. Bugünlere ulaşabilen yerli tohumlar en eski ıslahçılar olan
çiftçi atalarımızdan kalmıştır. Bu günün çiftçisi, modern tarım yöntemleri veya
endüstriyel tarım baskısı nedeniyle tohumları satın almak durumunda
kalmaktadırlar. Doğal, ekolojiye uygun,dayanıklı yerli türler artık kaybolmakta ve
yerini hibrit tohumlar almaktadır ve özellikle 1980 den sonraki süreçte çiftçi,
tohum şirketlerinin esiri olmuştur.
Ağırlıklı olarak Biber, Domates, Kabak, Hıyar, Mısır, Gündöndü ve Patlıcan
tohumlarını denediğimiz bu mütevazi mekandaki en önemli özellik; sentetik
kimyasalların ve sentetik gübrelerin , şirketlere ait hibrit tohumların kullanılmıyor
olması.
Hastalık ve zararlılarla mücadeleyi  doğal yöntemlerle yapıyoruz.Örneğin  zararlı
olarak nitelendirilen böcekleri yok etmek için , onları doğal düşmanlarıyla
başbaşa bırakarak ya da ev yapımı doğal ilaç ve karışımları ile bitkilerden
uzaklaştırmak mümkün.Dost böcekler ve kuşlar burada hiçbir tarımsal zehir
kullanılmadığı için burayı sevip benimsediler ve burada besleniyorlar.
Ekobahçe olarak tanımladığımız bu mekanda üretilen ürünlerin tat,lezzet ve besin
içeriği yönünden zengin olduğunu söyleyebiliriz .Sentetik kimyasallar ve gübreler
ile toprağı kirletip zehirlemediğimiz gibi,ürünlerde kimyasal kalıntı riski de
bulunmamaktadır.
Biyolojik çeşitliliğinin zenginliği ve bir çok tarım ürününün anavatanı olmasıyla
övündüğümüz Anadolu, artık yerel çeşitlerin, gen kaynaklarının yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya.
Tohum satın almak zorunda kalmadan,yöresel iklim ve toprak yapısına
uygun,hastalıklara dayanıklı üretimlerimiz yüzyıllardır süregelmekteydi. Besin
değeri yüksek, verimlilikleri yeterli tohumluk alınarak korunmuş, kayıtları tutulmuş,
kaybolmadan yeniden keşfedilmiş tohumlarımızın hep birlikte takas şenlikleri,
panayırlar, ortak platformlarda örgütlü paylaşımı gelecekte bizi kurtaracak olan
uygulamalardır. Tohumlarımızı koruyarak, saklayarak, çoğaltarak geleceğe
taşımalıyız.
Kötü tarım politikaları, endüstriyel tarımın vahşi istilası, ulusal ve uluslar arası tarım
ilaç ve tohum şirketlerinin hakimiyeti , içinde çiftçi ve köylünün adının geçmediği
Tohumculuk Kanunu, uluslar arası tarımsal biyoteknolji şirketlerinin ve
hükümetlerinin GDO'lu ürün baskıları, bizim Özgür Yerel Tohum Mücadelemizi
engelleyemeyecektir.
Yerel tohumlarımızı korumak, çoğaltmak, saklamak ve paylaşmak adına
oluşturmaya çalıştığımız  Yerel Tohum Kütüphanesine katkılarınızı bekleriz.