Ekolojik Yaşam Derneği
EKODER
  Demirsubaşı Mah. Gazino Sok. No:22/2  Gemlik - BURSA 
  Tel: (0532) 427 01 28
EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ
Gördüğünüz alan , yerel çeşitlerimizin denendiği, iklim ve coğrafyaya uyum  
sağlamış, verim, tat ve aroma açısından uygun olan çeşitlerin tohumlarının  
üretildiği küçük bir deneme ve üretim mekanıdır.Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan  
Grubu ve Ekoder'in ortak çalışmalar yaptığı  "Çeşit Denemeleri ve Tohum  
Üretim İstasyonu" yada kısaca "Ekobahçe" olarak tanımladığımız bir yer.
Gerek burada ürettiğimiz tohumlar gerekse uzun yıllardır çiftçimizin kullandığı  
kırsalımızdaki yerel tohumlar, "Yerel Tohum Kütüphane"sinde saklanacak ve  
sergilenecektir.
Bu mekanın başka bir önemi de , 2015 Nisan ayında ilkini gerçekleştirdiğmiz  
1.Nilüfer Yerel Tohum Takas Etkinliğinin ve bundan sonra da her nisan ayında  
yapacağımız yerel tohum takas etkinliklerinin de nuvesini ve merkezini  
oluşturması.Çünkü sonuçta takasa sunduğumuz tohumların bir kısmı burada  
üretilen standart çeşitler.
Yüzyıllardır Anadoluda insanlar kendi tohumlarını üretip bir kısmını bir yıl sonra  
ekmek için saklarlardı. Bugünlere ulaşabilen yerli tohumlar en eski ıslahçılar olan  
çiftçi atalarımızdan kalmıştır. Bu günün çiftçisi, modern tarım yöntemleri veya  
endüstriyel tarım baskısı nedeniyle tohumları satın almak durumunda  
kalmaktadırlar. Doğal, ekolojiye uygun,dayanıklı yerli türler artık kaybolmakta ve  
yerini hibrit tohumlar almaktadır ve özellikle 1980 den sonraki süreçte çiftçi,  
tohum şirketlerinin esiri olmuştur.  
Ağırlıklı olarak Biber, Domates, Kabak, Hıyar, Mısır, Gündöndü ve Patlıcan  
tohumlarını denediğimiz bu mütevazi mekandaki en önemli özellik; sentetik  
kimyasalların ve sentetik gübrelerin , şirketlere ait hibrit tohumların kullanılmıyor  
olması.
Hastalık ve zararlılarla mücadeleyi  doğal yöntemlerle yapıyoruz.Örneğin  zararlı  
olarak nitelendirilen böcekleri yok etmek için , onları doğal düşmanlarıyla  
başbaşa bırakarak ya da ev yapımı doğal ilaç ve karışımları ile bitkilerden  
uzaklaştırmak mümkün.Dost böcekler ve kuşlar burada hiçbir tarımsal zehir  
kullanılmadığı için burayı sevip benimsediler ve burada besleniyorlar.
Ekobahçe olarak tanımladığımız bu mekanda üretilen ürünlerin tat,lezzet ve besin  
içeriği yönünden zengin olduğunu söyleyebiliriz .Sentetik kimyasallar ve gübreler  
ile toprağı kirletip zehirlemediğimiz gibi,ürünlerde kimyasal kalıntı riski de  
bulunmamaktadır.
Biyolojik çeşitliliğinin zenginliği ve bir çok tarım ürününün anavatanı olmasıyla  
övündüğümüz Anadolu, artık yerel çeşitlerin, gen kaynaklarının yok olma  
tehlikesiyle karşı karşıya.  
Tohum satın almak zorunda kalmadan,yöresel iklim ve toprak yapısına  
uygun,hastalıklara dayanıklı üretimlerimiz yüzyıllardır süregelmekteydi. Besin  
değeri yüksek, verimlilikleri yeterli tohumluk alınarak korunmuş, kayıtları tutulmuş,  
kaybolmadan yeniden keşfedilmiş tohumlarımızın hep birlikte takas şenlikleri,  
panayırlar, ortak platformlarda örgütlü paylaşımı gelecekte bizi kurtaracak olan  
uygulamalardır. Tohumlarımızı koruyarak, saklayarak, çoğaltarak geleceğe  
taşımalıyız.
Kötü tarım politikaları, endüstriyel tarımın vahşi istilası, ulusal ve uluslar arası tarım  
ilaç ve tohum şirketlerinin hakimiyeti , içinde çiftçi ve köylünün adının geçmediği  
Tohumculuk Kanunu, uluslar arası tarımsal biyoteknolji şirketlerinin ve  
hükümetlerinin GDO'lu ürün baskıları, bizim Özgür Yerel Tohum Mücadelemizi  
engelleyemeyecektir.
Yerel tohumlarımızı korumak, çoğaltmak, saklamak ve paylaşmak adına
oluşturmaya çalıştığımız  Yerel Tohum Kütüphanesine katkılarınızı bekleriz.